onsdag 2. januar 2008Strikke sokker på rundpinner:

Legg opp halvparten av maskene på den første sokken og halvparten på den neste før en finner pinne nr 2.

Legg så først opp resten av maskene på sokk nr 2 og så resten av maskene på sokk nr 1 på pinne nr 2.

Med pinne nr 3 begynner du å strikke på sokk nr 1 og så sokk nr 2. Snu strikketøyet og fortsett med sokk nr 2 og så sokk nr 1.

Ingen kommentarer: